Linderupgaard driver plantebrug på 500 HAVi arbejder hele tiden målrettet med at være på forkant, og have orden i vores plantebrug. Det er vigtigt for os at vi overholder lovgivninger og regler.


Vi lejer til kartoffellægning, kartoffeloptagning, gyllekørsel, presning og transport af kartofler til AKV-Langholt.


Vi udfører selv pløjning, harvning, såning, sprøjning, høst og halmkørsel (ca. 1200 bigballer til opvarmning og strøelse)


Vi er meget resultatorienteret og vil være  i mellem de bedste.


Det betyder:

 

at vi er bevidste om at vores medarbejder er nøglen og vejen til succes

at vi vælger vores medarbejder ud fra vores værdier

at vi behandler vores medarbejder godt

at det er sjovt at komme på arbejdeDer avles: 


Byg

Hvede

Rug

Havre

Raps

Fabrikskartofler

Gulerødder       

Ca. 150 HA kan vandes.